Touringcars: +31 (0)10 501 87 77
Autoverhuur: +
31 (0)10 416 04 93

info@ringelberg.nl

Covid-19 Richtlijnen

Om uw gezondheid, die van uw medepassagiers en onze medewerker(s), zo goed mogelijk te waarborgen zijn er door

de gehele touringcarbranche afspraken gemaakt die het mogelijk maken veilig te reizen. De afspraken zijn onderstaand puntsgewijs weergegeven:

 • U reist niet als u last heeft van verkoudheidsklachten, verhoging, koorts of benauwdheid
 • Indien u in groepsverband reist zijn uw contactgegevens bij de organisator bekend, de organisator houdt deze passagierslijst minimaal 14 dagen voor eventueel contactonderzoek beschikbaar en/of stelt deze direct ter beschikking aan de vervoerder en/of instantie
 • Indien u of iemand uit de groep onverhoopt binnen 14 dagen Covid-19 gerelateerde ziekteverschijnselen krijgt stelt u ook Ringelberg Touringcars onverwijld op de hoogte
 • Indien u ouder bent dan 13 jaar beschikt u over een mondkapje dat gedragen wordt tijdens in- en uitstappen en tijdens de rit in de touringcar
 • U zet op aanwijzing van onze medewerker zelf uw bagage in de bagageruimte van de bus en haalt deze na de rit er ook zelf weer uit
 • U stapt ordelijk in via de middendeur, houdt een gerede afstand aan tot uw medepassagier(s), gaat zo snel mogelijk zitten en blijf tijdens de rit zoveel mogelijk zitten
 • U houdt de zitplaatsen direct achter- en naast de chauffeur vrij! De chauffeur gebruikt zelf alleen de vooringang van de touringcar
 • Tijdens de rit blijft, behoudens noodgevallen, het toilet gesloten
 • U stapt ook weer ordelijk uit via de middendeur waarbij de medepassagiers die het dichtstbij de uitgang zitten eerst uitstappen, u blijft zitten tot u kan aansluiten
 • U laat in de passagiersruimte geen afval of een gebruikt mondkapje achter
 • De chauffeur is tijdens de rit uw gastheer, hij heeft altijd reserve mondkapjes en schoonmaakgel of doekjes beschikbaar, hij is uw vraagbaak en u volgt zijn aanwijzingen op

Indien u vragen of opmerkingen heeft m.b.t. deze richtlijnen of de uitvoering van onze diensten neem dan contact met ons op via

+31(0)10-5018777 of  info@ringelberg.nl

 

Wij wensen u een aangename en veilige reis en hopen u snel weer te mogen begroeten